top of page

COMMON GROUND COMMON FUTURE

Le të ndajmë historitë tona!

Common Ground Common Future është një partneritet midis Qendrës së Tregimit të Tregimeve (Holandë), Universitetit të Shkencave të Aplikuara OsloMet (Norvegji), CSI (Qipro), Asociatia Psiterra (Rumani) dhe Nismës së Rinisë për të Drejtat e Njeriut  Kosova YIHR KS (Kosovë), dhe mundësohet me mbështetjen e BE-së, në kuadër të programit Erasmus+.

Nëse mund ta dëgjoj historinë tuaj, është më e vështirë për mua të të urrej.

NA KONTAKTONI

Na kontaktoni për të mësuar më shumë rreth punës dhe asaj që bëjmë

KUSH JEMI NE

Objektivi i këtij partneriteti strategjik është të zhvillojë kundër-strategji dhe të eksplorojë metodologji për të rritur aftësitë e ndërgjegjësimit narrativ dhe për të përmirësuar aftësitë për të gjeneruar narrativa alternative, të dëshirueshme, autentike për t'iu kundërvënë këtyre parimeve të manipulimit dhe komunikimit armiqësor. Monitorimi i procesit të përdorimit të tregimeve është një element i rëndësishëm në hartimin e projektit, pasi e dimë se historitë mund të lidhin dhe të ndajnë, kjo e fundit në rastin e aplikimit të gabuar të tregimeve dhe tregimit.

bottom of page