top of page
wixfotofinal.jpg

Takimi transancional (TM2): Online

27 Prill, 2020 

Për shkak të pandemisë globale, takimi transnacional 2 që ishte planifikuar të mbahej në Qipro, u mbajt online.

 

Gjatë këtij takimi, ne patëm rastin të diskutojmë në detaje punën që çdo organizatë është duke bërë në lidhje me projektin.

 

Gjithashtu biseduam dhe planifikuam në detaje zhvillimet e mëtutjeshme të parapara në lidhje me Përmbledhjen, Rastet Studime dhe aktivitetet tjera të planifikuara.

 

Edhe pse ishte e pamundur të takoheshim për shkak të kufizimeve dhe masave të pandemisë globale COVID 19, takimi online ishte mjaft produktiv dhe informues.

 

Takimin e përfunduam të frymëzuar nga qëllimet e projektit tonë.

common ground prishtine.jpg

Trajnimi i Stafit të Përbashkët 

Prishtinë, Kosovë  

21 janar 2020 

Përfaqësuesit e organizatave Storytelling Center (Holandë), Psiterra (Rumani) dhe CSI (Qipro) po mbajnë një punëtori 5-ditore të trajnimit të stafit të organizuar nga YIHR KS në kuadër të projektit "Tëmë e përbashkët, e ardhme e përbashkët".
 

"Trajnimi i stafit të përbashkët"  synon të ndajë ekspertizën e secilit partner zbatues dhe të formulojë parime të përbashkëta për të filluar.
 

Gjatë gjithë 5 ditëve të trajnimit, anëtarët e këtyre organizatave  Njohuri të përbashkëta se si të përballemi me të kaluarën me narrativat dominuese dhe të pakicave, lajmet e rreme që promovojnë gjuhën e urrejtjes, teknikat e përdorura për ndarjen e tregimit dhe metodat e monitorimit dhe vlerësimit, që mund të përdoren në zhvillimin e mjetit të vlerësimit.
 

Trajnimi po mbahet në CEL Kosovë.

amsterddamccommonground.jpeg

Takimi fillestar (TM1): Amsterdam,  Holanda 

27-28 nëntor 2019

Takimin e nisëm duke u njohur më shumë me njëri-tjetrin dhe organizatat që përfaqësojmë.

 

Ne diskutuam tërësisht planet e ardhshme të projektit dhe fuqinë e pamasë të dëgjimit dhe tregimit.

 

Një grup ushtrimesh dhe lojërash u përdorën si një mjet që na ndihmuan të zgjerojmë më tej hapësirën e sigurt që krijuam gjatë takimit.

 

Takimin e përfunduam me inkurajim për të punuar së bashku dhe për të reflektuar për punën që do të bëjmë.

bottom of page